Partners

Walaupun SBS & Associates baru didirikan pada tahun 2009, namun berbekal pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya serta kepercayaan yang diberikan oleh klien, maka Samuel Benyamin telah meningkatkan kepercayaan dirinya bersama-sama dengan dukungan para Partnernya menjadikan SBS & Associates untuk dan semakin berkembang.


Associates Partnership

SBS & Associates didukung dengan bergabungnya oleh para Advokat dan penasehat hukum yang profesional dan berpengalaman serta mempunyai hubungan kerja dengan kantor-kantor hukum lainnya di kota-kota besar Indonesia maupun diluar negeri. Adapun SBS & Associates juga telah memberikan kesempatan dan dibantu oleh beberapa para Sarjana Hukum yang baru mengalami kelulusan dengan berstatus magang agar mereka dapat menambah pengalaman dan meningkatkan kemampuan mereka agar dapat menjadi Advokat, sehingga mereka diberikan kesempatan membantu SBS & Associates untuk turut serta menangani perkara serta membantu memaksimalkan proses dan hasil penyelesaian perkara.